Ирээдүй сонголтоос шалтгаална
MyMonSource ХХК нь уул уурхай, барига, эрчим хүчний салбарт цахилгааны бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг мэргэжлийн ханган нийлүүлэгч компани юм.
Capabilities

MMS ХХК нь 2010 оноос хойш тасралтгүй уул уурхай, барилга, эрчим хүчний салбарт дэвшилтэт технологид суурилсан бүтээгдэхүүн, инженер техникийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг мэргэшсэн ханган нийлүүлэгч компани бөгөөд бэлэн бараа материалыг гэрээт борлуулагч болон салбар дэлгүүрүүдээр дамжуулан хэрэглэгч бүрд хүргэж байна.

Read more
Industries

Аж үйлдвэрийн салбар нь төр, шинжлэх ухаан, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд түшиглэсэн, дэвшилтэт техник технологи, өндөр бүтээмж, өрсөлдөх чадвар бүхий экспортыг дэмжих, импортыг орлох, үйлдвэр үйлчилгээг хөгжүүлэх эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл юм. 

Аж үйлдвэрийн хүрээнд аюулгүй ажилллагаа, техникийн бүрэн бүтэн байдал нь нэн тэргүүний асуудал бөгөөд бүрэн автоматжуулалт, удирдлагын бүтээгдэхүүн тэдгээрийн эд анги, дагалдах хэрэгсэлийг бүрэн хангаж ажиллаж байгаа нь тус салбарын хөгжилд өөрийн хувь нэмэрээ оруулж буй явдал юм. 

Read more
Brands
Our products
  • All brands|
  • Нам, дунд хүчдэлийн эрчим хүч дамжуулах, хуваарилах бүтээгдэхүүн|
  • Кабель|
  • Кабелийн менежмент, дагалдах хэрэгсэл|
  • Самбар|
  • Гэрэл ба гэрэлтүүлгийн шийдэл|
  • Газардуулга ба Аянгын хамгаалалт|
  • Цахилгаан холболтын систем|
  • Багаж|